JA SANJAM VIŠE NEGO ŠTO MISLITE

Udruženje „Deca su ukras sveta“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja uslova života i rada dece i mladih do navršenih 26 godina koji su na redovnom školovanju,specijalnim školama, sa smeštajem u hraniteljskim porodicama, sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom (u daljem tekstu: deca i mladi sa smeštajem u hraniteljskim porodicama, sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom).

NAŠA MISIJA
0
baterija se uveze u Srbiju godišnje
0
baterija potroši prosečno domaćinstvo u Srbiji godišnje
0
litara podzemnih voda može da zagadi samo jedna jedina baterija

VERUJEMO DA SU PROMENE MOGUĆE I DA SE MOGU DOGODITI I PROTIV SVIH ŠANSI

Udruženje „Deca su ukras sveta“ izrazito ceni sve naše prijatelje udruženja zbog toga što su i socijalno i ekološki savesni!

DONIRAJTE!